Kapital

Tech ·  Ebolapasient ble starten til Epishuttle:

Kuvøsen som hindrer smitte

Reduserer risikoen: Med smittekuvøsen Epishuttle er det langt mindre risiko for helsepersonell å ta imot og frakte smittede personer.
Publisert:19. juni 2019

Transport av smittede personer kan være høyrisiko. Epishuttle er et helnorsk produkt som allerede er i bruk i DR Kongo for å isolere ebola-smittede.

Vi kaller det en kuvøse, en smittekuvøse. Det er det beste folkelige uttrykket, sier Fridtjof Heyerdahl. Han er anestesilege og jobber ved Oslo Universitetssykehus (OUS), blant annet tilknyttet Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin, som er et kompetansesenter for håndtering av kjemi­ske og biologiske trusler.

Heyerdahl fikk ideen til Epishuttle da Norges første ebolapasient landet på Gardermoen på høsten 2014 – og måtte konstatere at det eksisterende utstyret ikke var godt nok.

Annonse

– Det finnes alternativer, vi har konkurranse, men det er utstyr som er altfor dårlig både medisinsk og sikkerhetsmessig. Den vanligste løsningen var et slags telt som pakket inn pasienten, men det var lekkasjer, og det var vanskelig å gjennomføre behandlinger av pasienten. De smittede lever jo, de er ikke døde.

Heyerdahl etablerte selskapet Epiguard i 2015 med basis i CBRNE-senteret. – Jeg startet med å spesifisere og skisse opp hvordan jeg ville ha det som lege. Sykehuset fulgte opp og mente at dette var en idé som burde tas videre, og så fikk vi med oss industripartnerne Eker Group og Hansen Protection.

Eker Group, med Bård Eker i spissen, har sammen med et team fra OUS stått for den praktiske utviklingen av kuvøsen, og selskapet er i dag også den klart største aksjonæren i Epiguard med en post på 85 prosent. Heyerdahl selv sitter bare på noen få prosent.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph><text>Gründer i medtech: Fridtjof Heyerdahl er anestesilege ved Oslo Universitetssykehus og etablerte Epiguard etter at han var med på mottaket av en ebolasmittet person. </text></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Gründer i medtech: Fridtjof Heyerdahl er anestesilege ved Oslo Universitetssykehus og etablerte Epiguard etter at han var med på mottaket av en ebolasmittet person.

25 millioner fra EU

– Utstyret er implementert i norske beredskapstransporter, og vi har også enheter på plass i DR Kongo hvor det nå er et ebolautbrudd som er ganske alvorlig, fortsetter Heyerdahl. – Der har Verdens Helseorganisasjon, WHO, tatt i bruk vårt utstyr som er donert av den norske staten.

Epiguard har bygget opp et distributørnettverk, men kommersialiseringsarbeidet har bare så vidt kommet i gang. Og da kommer 25 millioner kroner i EU-midler godt med.

– Vi klarte å utløse SME-støtte, det vil si støtte for small and medium enterprises i EU-programmet som heter Horizon 2020. Her ble vi tildelt 2,5 millioner euro og fikk all støtten vi hadde søkt om for å styrke markedsarbeidet slik at vi kan nå ut til flere markeder. I tillegg skal pengene være med på å finansiere utviklingen av tilleggsutstyr som skal senke markedsterskelen og forenkle bruken av Epishuttle.

Les også

Investorene lar seg friste:

Gründerbedriftene dominerer medtech

Globalt nisjeprodukt

Epiguard har underleverandører i flere land, men produksjonen av kuvøsene skjer i Fredrikstad. Der nådde selskapet i fjor en omsetning på 4,5 millioner kroner i sitt første kommersielle år. Heyerdahl forteller at omsetningen nå i 2019 skal dobles.

– Det er målet. Vi håper at vi innen årets utgang skal ende på 40, kanskje 50 kuvøser. Men vi er fortsatt i en utviklingsfase, så det er vanskelig å komme med mer nøyaktige tall.

Kuvøsen har en standardpris på 37.000 euro, men som i enhver annen business er det også i markedet for smittekuvøser et spørsmål om antall enheter og hvilke avtaler man inngår.

– Skal dere doble salget igjen også til neste år?

– Det tar lang tid å bygge opp dette markedet fordi utstyret representerer en ny måte å tenke transport av slike pasienter på. Det kreves også prosedyreendringer i markedet, derfor er vi langsik­tige, sier Heyerdahl. – Men vår plan er at vi skal ha en økning i mange år før vi når et tak.

Epishuttle er da også et så spesielt – og globalt – nisjeprodukt – at det krever at selskapet er representert i mange geografier, i mange land.

– Hvem er egentlig kunden?

– Det er veldig forskjellig fra land til land. I noen land er det statlige innkjøp, i andre kan det være private ambulansetjenester som har avtaler med det offentlige. Det kan være sykehus eller militære kunder, offshore eller gruvedrift. Men i all hovedsak dreier det seg om aktører i helsevesenet som har med transport å gjøre.

Les også

Sykehus og konsulenter samarbeider i Holocare:

Skaper holografisk barnehjerte

Søker deltagende investor

I tillegg til EU-midlene har Epiguard fått cirka 15 millioner kroner fra offentlige og private støtteordninger. Eksisterende eiere har skutt inn det samme beløpet, noe som i sum blir om lag 55 millioner kroner til utviklingen, produksjonen og markedsføringen av Epishuttle.

– Men er det nok? Er det noen nye emisjoner på gang?

– Ja, vi teller i hvert fall på knappene om vi skal gjøre det. Vi har et ønske om å få med en ny ekstern investor ombord, men vi har ikke konkretisert det nærmere. Og vi snakker om en tidshorisont på ett til to år for å hente inn ny kapital, sier Heyerdahl.

– Hva slags investor er dere ute etter?

– Der er vi veldig åpne, vi vil gå ut ganske bredt. Men vi ønsker noen som har erfaring innenfor medtech, eller i hvert fall relevant erfaring med denne nisjen, med denne typen produkter. Vi ønsker oss en deltagende investor med mer enn bare penger, avslutter Heyerdahl. 


Andre leser også: