KapitalIndeks

Trond Mellingsæter

Siden 2015 har Trond Mellingsæter vært Norgessjef for Danske Bank. Han har til sammen 15 års erfaring fra Danske Bank-konsernet og har hatt flere lederstillinger. Mellingsæter er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har tatt etterutdanning ved INSEAD og Harvard Business School.

Sist oppdatert: 09. december 2019

Danske Bank Norge
Arbeidssted
1965
Født
Adminstrerende direktør Danske Bank Norge
Stilling
Bank og finans
Bransje

Trond Mellingsæter