KapitalIndeks

Svein Tore Holsether

Svein Tore Holsether har tidligere hatt ledende stillinger i noen av Norges største selskaper. Holsether jobber aktivt med å fremme FNs bærekraftsmål på den globale forretningsarenaen, og er en forkjemper for ansvarlig og inkluderende vekst. Han sitter i Executive Committee for World Business Council for Sustainable Development og er kommisjonær i Business and Sustainable Development Commission. Holsether er styremedlem og medlem i Executive Committee i International Fertilizer Association og styremedlem i International Plant Nutrition Institute. Han har en bachelorgrad med spesialisering i økonomi og ledelse fra University of Utah, USA.

Sist oppdatert: 09. december 2019

BSc i Finance & Management fra University of Utah, USA.
Utdannelse
Yara
Arbeidssted
1972
Født
Konsernsjef i Yara
Stilling
Industri
Bransje

Svein Tore Holsether