KapitalIndeks

Remi Eriksen

Remi Eriksen er utdannet ved NTNU, Trondheim hvor han har en mastergrad i Electronics and Computer Science. Han har i tillegg utdannelse fra Rice University, IMD and INSEAD. Eriksen ble ansatt i selskapet i 1993. Fra 2006 har han hatt ulike ansvarsområder som medlem av selskapets konsernledelse, og fra 2015 som selskapets konsernsjef.

Sist oppdatert: 09. december 2019

Sivilingeniør i data og elektro fra NTH.
Utdannelse
1967
Født
Konsernsjef DNV GL
Stilling

Remi Eriksen