KapitalIndeks

Øyvind Eriksen

Øyvind Eriksen (født 1964) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og er i dag konsernsjef i Aker ASA. Han arbeidet i advokatfirmaet BA-HR fra 1990, som deltaker (partner) siden 1996, og som styremedlem/-formann i BA-HR fra 2003. Eriksen er styreformann i Aker Solutions ASA og Aker Kværner Holding, samt styremedlem i bl.a. The Resource Group TRG, TRG Holding og Reitangruppen.

Sist oppdatert: 09. december 2019

Jurist fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
Aker
Arbeidssted
1964
Født
Konsernsjef Aker
Stilling
Industri
Bransje

Øyvind Eriksen