KapitalIndeks

Leif-Arne Langøy

Leif Arne Langøy ble valgt inn i DNVs styre i 2010. Ett år senere tiltrådte han som styrets leder. I 2013 ble DNV GL etablert, med Langøy som styrets leder – en rolle han fortsatt innehar. (DNV GL er i dag eid 100 % av Det Norske Veritas, hvor Langøy også er styreleder.) Leif Arne Langøy er daglig leder i LAPAS AS. Han har i tillegg en rekke andre styreverv i store norske selskaper – eksempelvis; Kværner ASA, Sparebanken Møre og TRG (The Resource Group). Langøy har sin utdannelse fra Den Norske Handelshøyskole.

Sist oppdatert: 09. december 2019

Siviløkonom fra NHH.
Utdannelse
1956
Født
Styreleder Veritas, Kværner, styremedlem TRG Resource Group
Stilling

Leif-Arne Langøy