KapitalIndeks

Karl Johnny Hersvik

Karl Johnny Hersvik tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Aker BP i mai 2014. Han kom fra stillingen som forskningssjef i Statoil. Før han begynte i Statoil i 1998 var han med på å stifte flere IT-bedrifter. Han har innehatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og Statoil. Hersvik innehar en rekke styreverv, og sitter i flere styrer som har som mål å fremme samarbeidet mellom næringsliv og akademia.  Hersvik har en cand. scient.-grad i industriell matematikk fra UiB.

Sist oppdatert: 09. december 2019

Cand. scient. i industriell matematikk fra Universitetet i Bergen.
Utdannelse
Aker BP
Arbeidssted
1972
Født
Konsernsjef Aker BP
Stilling
Olje og energi
Bransje

Nevnt i 1 artikler

EYs årlige lederlønnsrapport:

Bonusfest for børstoppene

Medianavlønningen for konsernledelsene i selskapene som utgjør Hovedindeksen på Oslo Børs, økte med ni prosent i fjor. Forklaringen er et bonushopp på hele 50 prosent i 2017 målt mot året før.

6 min lesetid

Karl Johnny Hersvik