KapitalIndeks

Johan JohannsonJohannson-familien har vært aktive innen grossistvirksomhet siden 1866, og eier og driver i dag den største aktøren i dagligvaresektoren i Norge. Sammen med sin far og onkel, Knut Hartvig Johannson og Torbjørn Johannson, eier Johan over 74 prosent av NorgesGruppen. Omsetningen i første halvår 2019 økte med 2,5 prosent fra fjoråret, raskere enn markedet de opererer i. NorgesGruppen består av dagligvarekjedene Kiwi, Spar, Meny og Joker, samt en betydelig eiendomsportefølje, Kaffebrenneriet, kioskkjeden Mix og engrosselskapet Asko. Gjennom Joh Johannson Eiendom har Johannson nylig investert i blant annet Alna Senter og Solon Eiendom, og opprettholder sin formue.

Sist oppdatert: 26. september 2019

40 mrd
Nettoformue 2019
40 mrd
Nettoformue 2018
1967
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 1 artikler

Rikingenes forsvinningsnumre:

De 50 rikeste krymper formuen med 640 mrd.

En rekke av Norges aller rikeste “tryller” bort mesteparten av formuen på ligningen. Mye forsvinner i verdsettelsesrabatter for unoterte driftsmidler og eiendom. Men betydelige summer har også funnet veien til et skattehull som regjeringen nå vil tette.

10 min lesetid

Nøkkelbedrifter

Norgesgruppen

Johan Johannson