KapitalIndeks

Jan Petter CollierSammen med partneren Dagfinn Sundal grunnla Collier meglerhuset Sundal & Co. i 1984. Tre år senere solgte de selskapet til storbanken HSBC, før de kjøpte det tilbake igjen fem år etter. Selskapet byttet så navn til Sundal Collier, før det fusjonerte med svenske ABG Securities, og ble det som i dag er ABG Sundal Collier. I dag er Jan Petter Collier styremedlem, i tillegg til at han er partner i i Investment Banking-avdelingen. Han var toppsjef frem til 2010, før Knut Brundtland tok over sjefsjobben. Nå leder svenske Jonas Ström meglerhuset.

Sist oppdatert: 09. december 2019

1,95 mrd
Nettoformue 2019
2,05 mrd
Nettoformue 2018
-5%
Endring i formue
Siviløkonom fra Universite de Fribourg, Sveits.
Utdannelse
1950
Født
Dealmaker i ABG Sundal Collier
Stilling
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

ABG Sundal Collier

Jan Petter Collier