KapitalIndeks

Geir Håøy

Geir Håøy er utdannet ingienør fra høyskolen i Vestfold. Han har jobbet i Kongsberg Gruppen siden 1993.

Sist oppdatert: 09. december 2019

1966
Født
Konsernsjef Kongsberg Gruppen
Stilling

Geir Håøy