KapitalIndeks

Erik MustErik Must er kjent for å være en svært langsiktig investor som sjelden selger aksjer. Han sitter på store eierposter i selskaper som Arendal Fossekompani, Gyldendal, Glamox, Borregaard og Kongsberg Gruppen. Det siste året har gitt marginal nedgang for Musts portefølje, der mye skyldes svak kursutvikling i Arendal Fossekompani, hvor Must eier 25 prosent av aksjene. Must har fått litt av æren for utviklingen av det norske kapitalmarkedet på 1970- og 80-tallet, da han grunnla meglerhuset Fondsfinans med Kjell Christian Ulrichsen. Meglerhuset er siden blitt en del av Beringer Finance, men la i fjor ned meglerbordet i Oslo etter flere år med begredelig utvikling.

Sist oppdatert: 09. december 2019

6,20 mrd
Nettoformue 2019
6,40 mrd
Nettoformue 2018
-3%
Endring i formue
1943
Født
Hovedeier i Gyldendal og største aksjonær i Arendals Fossekompani
Stilling
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Erik Must AS

Erik Must