KapitalIndeks

Camilla Stoltenberg

Helse-Norges mektigste kvinne, Camilla Stoltenberg, har nok å henge fingrene i som øverste leder for landets største kunnskapsinstitusjon for folkehelse, Folkehelseinstituttet. I tillegg har hun et brennende engasjement for mangt og mye, hvilket kommer til uttrykk gjennom intet mindre enn 15 ulike verv både i Norge og utlandet. Stoltenberg sies å ha et enormt kontaktnettverk og faglig anseelse, og hun har viktige formelle institusjoner under seg. Hun er utdannet lege og forsker.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Sosiologi og medisin fra Universitetet i Oslo og medisinsk antropologi fra University of California.
Utdannelse
1958
Født
Direktør i Folkehelseinstituttet
Stilling
Helse
Bransje

Camilla Stoltenberg