KapitalIndeks

Anniken Hauglie

Siden desember 2015 har Anniken Hauglie vært arbeids- og sosialminister fra desember 2015, og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Svært mye av Hauglis budsjett er imidlertid “programmatisk”, dvs. utgifter som følger av lovfestede rettigheter i trygdesystemet. Hun har strammet inn arbeidsavklaringspenger og trygdeytelser til flyktninger. Haugli har bakgrunn fra flere byrådsposter i Oslo.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet cand.jur. fra Universitetet i Bergen fra 1994
Utdannelse
1972
Født
Arbeids- og sosialminister (H)
Stilling
Politikk
Bransje

Nevnt i 2 artikler

De mektigste kvinnene i politikken:

All makt til de folkevalgte

Erna har for lengst tangert Kåre og blitt en æra i norsk politikk. Bak henne følger en solid underskog av dyktige, unge kvinnelige politikere.

3 min lesetid

Anniken Hauglie