Kapital

Norges Beste Vinkart 2020

Norsk Vinkelnerforening og Kapital kårer hvert år  Norges Beste Vinkart.  Med et nøye gjennomarbeidet konsept med flere kategorier og et utarbeidet poengsystem blir vinlister over hele Norges land inspisert og bedømt av et anerkjent dommerpanel.

Les også

Norsk Vinkelnerforening

Norges beste vinkart 2019 er kåret!

Kategorier

  • Norges Beste Vinkart

  • Beste “Lille” Vinkart

  • Folkets Favoritt

  • Vinmeny

  • Årets nykommer

  • Beste Champagne/Musserende vinliste

  • Beste Vinkart – Vin på glass

Norsk Vinkelnerforening og Kapital kårer det beste vinkartet i følgende kategorier: Norges Beste Vinkart (hovedkategori), Beste Lille Vinkart, Folkets Favoritt, Vinmeny, Årets nykommer Beste Champagneliste, Beste Vinkart – Vin på glass. 

 

Kåringen vil bedømmes av en uavhengig jury bestående av personer med høy vinfaglig kompetanse. NVF styre velger juryen og består av Juryformann Rune Rake, Monika Wessel og Tone Veseth fra Vinmonopolet. Innsendte bidrag blir inspisert gjennom uanmeldte besøk og vinkartene vil bli etterprøvd ved flere anledninger for å forsikre at kåringen får den troverdighet den behøver.  

  Målet med kåringen er å synligjøre arbeidet som blir lagt ned i å sette sammen et spennede og variert vinkart til glede for lekmann og profesjonelle. 

 

 

.