Kapital

“ Med den urimelige formuesskatten eller den konfiskering som skjer i vårt samfunn, er en nødt til å minimalisere.

Annonse

Det sier Torstein Ingvald Tvenge, eiendomskongen som er god for 13,9 milliarder kroner. På den siste skattelisten står Tvenge og hans barn til sammen oppført med en formue på ca. 4,2 milliarder. “Rabatten” mot reell formue er dermed på bortimot 70 prosent.

– En må tilstrebe å være i aktivaklasser som gir minst offentlig formue. Således er børsaksjer mer urimelig enn andre, forklarer Tvenge.

Med en formuesskatt på 0,85 prosent er det åpenbart ikke et mål å få hele formuen inn i ligningslistene, og rabattene som Tvenge og andre rike investorer får er ikke bare fullstendig lovlige, men resultat av en ønsket politikk for å skjerme næringskapital. Tvenge er både investert på børsen, der man på ligningen fra 2019 får en skatterabatt på 25 prosent, og i næringseiendom i sentrale strøk, der det også gis en slik rabatt, men der verdiene på ligningen blir enda lavere på grunn av verdsettelsesreglene. Samlet sett er krympingen av Tvenges formue faktisk litt mindre enn snittet for landets aller rikeste.

 

 

Blant landets 50 rikeste med norsk bosted utgjør nemlig ligningsformuen, når vi inkluderer eventuelle arvinger, bare ca. 30 prosent av våre anslag på reell formue (70 prosent rabatt). Rundt 390 milliarder kroner har “gått opp i røyk” når vi sammenligner reell formue og ligningsformue.

Tar vi også med rikingene blant topp 50 som har valgt å flytte rikdommen ut av landet eller har bygget opp formuen utenlands, er totalt 640 milliarder kroner av en privat formuesmasse som vi anslår til 770 milliarder, dvs. 83 prosent, ute av syne og – i nesten alle tilfeller – dermed ute av ligningsmyndighetenes sinn.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn