Kapital

Tone er utdannet sosionom med ytterligere studiepoeng innen organisasjonspsykologi og ledelse. I 2018 begynte hun i et midlertidig engasjement som rådgiver hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region sør. Hvor arbeidsoppgavene bl.a. er å jobbe med vanskeligstilte barn. På vårparten i år ble jobben lyst ut som fast stilling. Tone hadde fått gode tilbakemeldinger fra sin sjef og søkte umiddelbart. Bufetat hadde leid inn rekrutteringsbyrået Human Content til å bistå med ansettelsen. Det første som skjedde, var at alle søkerne fikk tilsendt denne meldingen i en e-post:

Annonse

“Bufetat enhet for inntak har invitert deg til å gjennomføre tre tester i forbindelse med din søknad på stilling som rådgiver/seniorrådgiver. De tre testene måler evne, og verbale og numeriske ferdigheter. Testene er tidsbegrenset, og det tar normalt ca. 25 minutter å gjøre alle tre. Du fullfører testene ved å følge linken nedenfor. Alle tre tester skal være gjennomført senest søndag kveld 23. september.”

Den aktuelle testen heter F60, er en ren IQ-test og består av en språkprøve, en matematikkprøve og en figurprøve.

– Mitt inntrykk var at den testen måtte du ta for å bli vurdert. Valgte du ikke å ta testen, var du ute av prosessen. Jeg er vant til at hvis du tar slike tester, er det i sammenheng med et intervju, forteller Tone.

Tone tok testen, og etter det en personlighetstest. Så hørte hun ikke mer. Hun ble aldri innkalt til intervju. Fra sin daværende avdelingsleder fikk hun opplyst at hun måtte over en viss sum på IQ-testen for å gå videre, men hun fikk aldri vite hva som var minimumskravet. Tone er her et alias fordi kilden opplever det som problematisk å dele sin opplevelse med IQ-testing offentlig.

Kapital har sett igjennom en mengde kontrakter og korrespondanse mellom rekrutteringsbyråer og etater i offentlig forvaltning, og funnet følgende: IQ-tester ser ut til å brukes oftere og oftere ved nyansettelser, flere steder brukes IQ-tester til å sile jobbsøkere før førstegangsintervju til tross for at søkerne har relevant utdannelse og/eller erfaring, og rekrutteringsbyråer setter et minimumskrav til IQ for de gitte stillingene i samråd med oppdragsgiver.

Tone er sterkt kritisk til måten testene ble avviklet på.

– Her får du beskjed om at du må ta en test innen tre dager, og det gjør at du f.eks. lett kan jukse. Ingenting stopper deg fra å sitte med kalkulator eller venner. Det er overhodet ingen kvalitetssikring.

Les også

Han er mektigst i næringslivet:

Røkke troner på toppen av norsk næringsliv


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn