Kapital

Investor · Analytikerkræsjet:

Frontline – opp eller ned?

John Fredriksen. REUTERS/Ints Kalnins Reuters
Publisert:15. mai 2020

Står man foran en periode der luften går litt ut av tankaksjene?

En titt på seneste tids kursbevegelser i Frontline viser med all tydelighet at de mest aktive Frontline-traderne tjener formuer på kursvolatiliteten, vel å merke om de får solgt og kjøpt på de riktige tidspunktene. Det John Fredriksen-kontroll- erte tankrederiet er en av børsens aller mest volatile aksjer, naturligvis i takt med de flukturerende tankratene. På Oslo Børs prises selskapet nå til rundt 16 milliarder kroner etter et kursfall siden årsskiftet på vel 20 prosent. Kursvolatiliteten er altså skyhøy, tidligere i vår skjøt kursen kraftig opp – og i perioden fra slutten av mars frem til månedsskiftet april/mai doblet(!) nesten Frontline-aksjen seg.

Annonse

Sjokkbeveglsene kom som følge av utsikter til et stramt tankmarked, særlig støttet av at Saudi-Arabia lot oljekranene stå på vidt gap. Fundamentalt er det en klar overvekt av analytikere som mener man bør kjøpe Frontline på dagens kurser. Tallknuserne hos meglerhuset Fearnley Securities er intet unntak, og mener i en fersk sektoroppdatering at det altså er mer å gå på – men oppmuntrer samtidig investorene til å bruke denne kvartalssesongen til å ta gevinst. For hva skjer med tankmarkedet når store oljeprodusenter som Saudi-Arabia og Russland reduserer produksjonen med 25–30 prosent? spør Fearnely Securites-analytikerne. Meglerhuset øker likevel rateestimatene for andrekvartal til 85.000 dollar pr. dag for VLCCer. Mye ligger uansett til rette for flere hesblesende kursbevegelser i Frontline-aksjen utover sommeren. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Analytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities. Foto: Bjørn Segrov

Hold

Analytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities har en holdanbefaling på Frontline med kursmål 82.

– Vi nedgraderte Frontline fra kjøp til salg 13. april i etterkant av at OPEC+ kom til enighet om dramatiske produksjonskutt. Selv om vi anslår at rundt 19 prosent av verdens oljetankflåte vil være bundet opp i flytende lagring av olje på toppen i juli, så forventer vi at bortfallet av oljeproduksjon hos OPEC+, Nord-Amerika og andre produsenter vil føre til et kraftig fall i inntjeningen og annenhåndsverdier i oljetank. I tillegg til lavere oljeproduksjon må den pågående lagerbyggingen av oljeprodukter bli konsumert på et tidspunkt, noe som vil føre til enda lavere etterspørsel etter oljetransport.

– Selv om vi anslår at Frontline vil kunne tjene 26 kroner pr. aksje på bunnlinjen i løpet av kun de seks første månedene av 2020, tilsvarende 33 prosent av markedsverdien i skrivende stund, så reflekterer vårt kursmål på 8 dollar (82 kroner) også et forventet 20 prosent fall i flåteverdien i takt med at inntjeningen potensielt faller ned mot operasjonelle kostnader i andre halvår 2020.

– Vi anerkjenner dog at utfallsrommet er uvanlig stort for tiden. Til tross for at vårt lave kursmål fra april allerede er nådd, så mener vi fortsatt at risk/reward i Frontline ikke fremstår som attraktivt ettersom det mest sannsynlig er et spørsmål om når, og ikke om, annenhåndsverdiene vil falle kraftig.

Clarkson Platou
Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities. Foto: Iván Kverme

Kjøp

Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities har en kjøpsanbefaling på Frontline med kursmål 150.

– Når det gjelder markedet, så vet vi alle at ordreboken er forsvinnende liten og kommer til å gå mot 4 prosent i løpet av året om det ikke blir bestilt flere skip, noe som er lite trolig gitt de strenge miljøkravene som kommer. Inkludert skraping betyr det i praksis nullvekst i flåten etter 2022. Etterspørselen etter tankskip vil få seg en knekk med lagertrekk, men nedturen blir mest sannsynlig kortvarig. OPEC+ -landene vil trolig allerede i 2021 skru opp igjen oljeproduksjonen, og det kraftig.

– For Frontline estimerer vi at utbytte for første- og andrekvartal kan bli totalt rundt 2 dollar pr. aksje. Det vil si at kjøper du aksjen i dag, vil du ha en reell kostpris på 6 dollar eller knappe 60 kroner. Om vi antar at P/E 10x er fair prising, så må du tro at VLCC-ratene blir høyere enn 30.000 dollar pr. dag for resten av levetiden av flåten for å se en oppside i aksjen. Til sammenligning har det langsiktige ratenivået siden 1990 vært 42.000 dollar pr. dag. Kjøper du et nybygg og krever 10 prosent avkastning på totalkapitalen, trenger du knappe 40.000 dollar pr. dag for å forsvare denne investeringen. Vi mener derfor at sannsynligheten for at ratene skal overstige 30.000 dollar pr. dag over tid er god, ellers ville ikke rederne bestilt skip. Verdsettelsen av aksjen er derfor attraktiv.

 

 


Andre leser også: