Kapital

Investor ·  Aksjefokus:

Til bunns med verdiaksjer?

© Hegnar Media
Publisert:11. mai 2020

Tiden for verdiaksjer kommer tydeligvis aldri: Coronakrisen “herjer vilt” med “billige” aksjer, mens vekstlokomotivene på P/E 100, og vinneraksjene de siste ti årene, Amazon og Netflix, toger videre til nye “all-time highs” midt i krisen. Er det bare å vrake teorien om at billige aksjer slår markedet over tid?

Hva er en verdiaksje? I Fama og Frenchs artikkel (1995) fikk verdi en snever definisjon, høy “book to market” (lav pris/bok). Men i en verden i stadig endring, er det fornuftig med en betraktning rundt bokverdier uten også en betraktning rundt den økonomiske verdien? I disrupsjonens tidsalder er det mange som opplever at eiendelene fort mister sin økonomiske verdi. Eksemplene er mange: en kommersiell TV-kanal, en oljesandsgruve i Canada eller en bilfabrikk i Frankrike.

Følg den økonomiske avkastningen!

For å ikke gå i verdifellen er det viktig å ha kontroll på den økonomiske avkastningen på eiendelene. Hva boken kaster av seg i form av inntjening og avkastning, dikterer hvordan en aksje bør prises på bokverdiene. Er avkastningen, for eksempel målt ved Return on Equity, ROE, elendig, da er det en god indikasjon på at selskapet bør prises lavere enn bokverdiene. Samtidig, er avkastningen på boken og lønnsomheten til selskapet veldig variabel, bør dette også trekke i retning av at man priser selskapet på lave P/B-verdier.

Annonse

En god verdiaksje er da en aksje der pris i forhold til bok er lavere enn den inntjeningen og lønnsomhet selskapet har levert over tid tilsier. Slik sett kan amerikanske VISA, på pris/bok 8x, P/E 25x og ROE på 40 prosent, med en lite kapitalkrevende forretningsmodell, være en bedre verdiaksje enn for eksempel EXXON, som handles på P/B én, med en ROE på tre prosent.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> <richtext version="1.0.0.0"> <paragraphlayout> <paragraph><text></text> </paragraph> </paragraphlayout> </richtext>

Egenkapitalbevis leverer over tid

Norske egenkapitalbevis har siden finanskrisen stort sett blitt handlet mellom 0,6 og 1,1x bokverdiene. Lønnsomheten i egenkapitalbevisene, både de regionale og de lokale sparebankene, har vært bra, med en ROE mellom 8 og 12 prosent. Direkteavkastningen har også vært bra, mellom fire og seks prosent. Forretningsmodellen er relativt forutsigbar, og da låneboken oftest er veldiversifisert på låntagere, er tapene håndterbare. Slik sett er egenkapitalbevisene “ekte” verdiaksjer: P/B (og P/E) fremstår som gunstig, også relativt til lønnsomheten og stabilitet i selskapene.

Det siste tiåret har ikke vært Oslo Børs sitt tiår. Oslo Børs er en “verdibørs”, med en overvekt av sykliske selskaper innenfor verdisektorene energi, transport og finans. I tillegg har oljeprisen vært volatil og tidvis svak. Mens Oslo Børs siden 31.12.2007 til rundt 20. april i år (en periode som begynte med finanskrisen og endte i coronakrisen) kun har gitt 3.5 prosent årlig, er dette likevel bedre enn den globale verdiindeksen, som er opp kun med om lag 2,5 prosent i samme periode (i lokal valuta). Men egenkapitalbevisindeksen er i samme periode opp 8,1 prosent årlig (EK-bevisene falt hardt både under finanskrisen og under denne krisen). Det er også nesten én prosent bedre enn den globale indeksen for vekstselskaper. Så verdiinvestering er ikke død! Det handler bare om å finne de riktige verdiselskapene. 


Andre leser også: