Kapital

Investor ·  Kredittfokus:

Kreditt i coronaens tid

Publisert:11. mai 2020

Coronakrisen har filleristet markedene for risikoaktiva. Kredittmarkedet er intet unntak. Den kraftige markedsbevegelsen fungerer som et virkelig-verden-eksperiment som illustrerer interessante egenskaper ved kredittmarkedet. Disse egenskapene er vesentlige for hvordan du bør forholde deg til dette markedet!

Volatilitetseksplosjoner er mer dramatiske i kredittmarkedet enn i mange andre markeder. Vik- tige grunner til dette er at kredittrisiko, forstått som misligholdsrisiko, er en ikke-lineær risikofaktor, og at markedet er relativt illikvid. Ikke-lineariteten innebærer at volatiliteten øker i fallende markeder. For deg som er mer kjent med opsjoner, ligner den risikoen som du har i en kredittinvestering på den risikoen som du har når du har solgt en put-opsjon. I sin tur betyr dette at kredittmarkedets prising er følsom for markedsvolatilitet, slik at egenskaper ved volatilitet i finansmarkedet, som plutselig økning av volatiliteten fulgt av en langsom retur til normalen, slår rett igjennom til kredittmarkedet. Den manglende likviditeten i kredittmarkedet fører til at markedet opplever likviditetskontraksjoner . Dette er situasjoner der salgspress fører til et kraftig fall i obligasjonskursene. Under coronakrisen har vi hatt både volatilitetseksplosjon og likviditetskontraksjon.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn