Kapital

Investor ·  Vil Gjensidige-aksjen vende opp etter siste tids voldsomme kursfall?

Gjensidige – opp eller ned?

Foto: NTB scanpix NTB scanpix
Publisert:19. mars 2020

Skadeforsikringsselskapet har vært en bauta på Oslo Børs siden selskapet ble børsnotert for snart ti år siden. Sterke operative resultater, oppløftende finansresulater i kombinasjon med en sterk balanse – samt en generøs utbyttepolitikk – har bidratt til å løfte aksjekursen mot stadig nye rekorder. Men siste tids børskollaps har heller ikke skånet Gjensidige-aksjen som siden årsskiftet nå er ned med rundt 15 prosent, noe som likevel er klart bedre enn snittutviklingen ellers på Oslo Børs. Helårsresultatet for 2019 var vesentlig bedre enn for 2018, også takket være fortjenesten ved salget av Gjensidige Bank. I forbindelse med kvartalsrapporten ble det også meldt at styret foreslår et utbytte på litt over tolv kroner pr. aksje, der fem kroner representerer utdelingen av overskuddskapital. De friske utbyttesignalene har relativt sett gitt en bedre kursstøtte i et ellers svært så urolig aksjemarked, og på Oslo Børs prises selskapet i dag til rundt 80 milliarder kroner. Men et klart flertall av analytikerne unngår å sette den på kjøp, og tallknuserne opererer derfor jevnt over med en hold-eller salgsanbefaling på Gjensidige-aksjen. De som mener aksjen er et salg, peker blant annet på den relativt sett friske prisingen målt mot andre sammenligbare nordiske aktører, men understreker likevel at selskapet alt i alt er et bunnsold kvalitetsselskap. Blant hold-analytikerne peker man fortsatt på usikkerheten som råder rundt selskapets videre investeringsresultat.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn