Kapital

Investor ·  Aksjefokus:

En ny og brutal virkelighet – men med muligheter

Publisert:2. april 2020

Forestill deg at du er på et mørkt og fuktig sted med merkelig akustikk. Du kan ikke se noe. Kroppen er mørbanket, og du innser at du faktisk ikke står engang. Konstaterer at du fortsatt har to armer og to ben, men du aner ikke hvor du er. Plutselig skjønner du at du ligger på grusen i en lang og mørk tunnel. Du spør det selv: Er det lys i enden og kommer jeg meg ut?

Kanskje er ikke virkeligheten fullt så ille, rent fysisk. Men de siste ukene har sannsynligvis noe vært av det mest, spektakulære de fleste investorer og markedsaktører har vært med på noensinne.

Annonse

Historiske sjokk

Først: La oss begynne kort med oljemarkedet. Det kan ganske enkelt oppsummeres med at det er en historisk overproduksjon som følge av store utfordringer på både tilbuds- og etterspørselssiden, på grunn av henholdsvis OPECs og Russlands volumkrig og coronavirusets negative innvirkning på den globale oljeetterspørselen. Ved tidligere oljekriser har vi grovt sett hatt problemer bare på én side av markedsligningen: tilbudssiden på slutten av 1980-tallet, etterspørselssiden på slutten av 1990-tallet og under finanskrisen i 2008/2009 og tilbudssiden i 2015/2016. Nå ved slutten av mars er sannsynligvis overproduksjonen av olje globalt mellom 10 og 20 millioner fat pr. dag. Til sammenligning var den to i finanskriseåret 2009. Det er knapt mulig å overdramatisere dagens situasjon. I fremtiden kommer vi til å lese bøker og se filmer om hva som skjedde i 2020.

– Nå ved slutten av mars er sannsynligvis overproduksjonen av olje globalt mellom 10 og 20 millioner fat pr. dag. Til sammenligning var den 2 i finanskriseåret 2009.

Store produksjonsbortfall

Det positive er at verden etter hvert vil gå videre, det er jeg helt sikker på: På dagens oljepris vil det komme svært lite ny oljeproduksjon, og eksisterende produksjon vil falle raskere enn vi noen gang har sett. Ironisk nok er lav oljepris den beste kuren mot lav oljepris. Alle oljeselskaper må kutte investeringene til benet, og produksjonen faller.

Aksjekurser har falt brutalt. Men selv om du ligger mørbanket på grusen i en mørk tunnel, finnes det muligheter. Hva har falt ufortjent mye i forhold til hva som realistisk sett kan forventes av inntjening fremover? Det finnes absolutt muligheter her. Vi har sett på en rekke faktorer som objektivt sett kan forklare kursfall. Videre har vi sammenlignet dette med faktisk kursfall siden slutten av januar. Du skal slippe å lese vår siste 300-siders sektorrapport, vi gir deg kortversjonen her: Blant de omtrent 20 oljeak- sjene vi har dekning på, finner vi at Aker BP, Panoro, Maha (notert i Stockholm) og Gulf Keystone (notert i London) utpeker seg som gode rekylkandidater i løpet av de neste 12–24 måneder. Tradisjonen tro gis det ingen garanti for aksjeanbefalinger, selvsagt. Men dersom du tror verden går videre i løpet av noen kvartaler: Ta en titt på disse!↔


Andre leser også: