Kapital

Inside ·  Tangen har kjøpt i vår mens flyaksjene faller:

Satser milliard på ny Ryanair-opptur

Langsiktig opptur? Nicolai Tangen betegner seg som en ekstremt langsiktig investor. I så måte er vel det å ha investert for ytterligere en milliard kroner i Ryanair i vår være en typisk Tangen-investering. Men blir det Ryanair han skal fly som NBIM-sjef også? NTB Scanpix AFP
Publisert:11. mai 2020

Nicolai Tangens forvaltningsselskap AKO Capital har de siste månedene satset en milliard kroner på å kjøpe seg opp i irske Ryanair. Flyselskapet er nå blant Tangens største enkeltinvesteringer, kanskje den aller største.

AKO Capital, det britiske forvaltningsselskapet som styrer Nicolai Tangens ulike hedgefond, flagget i midten av mars at AKO-fondene har passert en samlet eierandel på 5 prosent i det irske flyselskapet Ryanair. AKO-fondene har de siste månedene kjøpt aksjer for rundt en milliard kroner, og eier nå aksjer for til sammen ca. seks milliarder kroner i Ryanair. Det gjør lavprisflyselskapet til en av Tangens største enkeltinvesteringer for tiden, kanskje den aller største. 

Annonse

Må fortelle til SEC

Mange har snakket høyt og lenge om hvor fryktelig vanskelig det angivelig blir å finne ut av hva Tangens hedgefond, registrert på Cayman Islands og i Irland, investerer i. Men når det gjelder de største investeringene, er veldig mye lett tilgjengelig. Hvert eneste kvartal må Tangens AKO Capital blant annet rapportere inn til det amerikanske finanstilsynet SEC hva som er hedgefondenes plasseringer i selskap som har aksjer, eller mer korrekt aksjeklasser, som er notert på amerikanske børser.

Ikke alt rapporteres til SEC

Som tabellen viser, spenner noen av Tangens største investeringer fra irsk flyselskap til amerikansk sjampoprodusent. I tillegg til Ryanair er det irsk/tysk/amerikanske industrigass-selskapet Linde og italienske Ferrari blant de aller største investeringene. I alle fall var de det ved årsskiftet, som var siste rapportering til SEC. 

Fordi AKO Capital eier mange aksjer i selskaper som ikke er notert på børs i USA (eller hvor AKO Capital har kjøpt i et USA-notert selskap, men i en aksjeklasse i et slikt selskap som ikke handles i USA), er det dog på langt nær alle aksjene som rapporteres hvert kvartal til SEC. 

Uenig med NBIM om Ryanair

Angående Ryanair ser vi at Tangen og avtroppende NBIM-sjef Yngve Slyngstad må være mildt sagt uenige om verdien på det irske flyselskapet. Oljefondet, som i utgangspunktet er et indeksfond, er ekstremt kraftig undervektet i Ryanair. Av 9.202 selskaper som Oljefondet eide ved årsskiftet, var det bare i 74 selskaper at fondets eierandel var mindre enn de 0,02 prosentene som fondet sitter på i Ryanair.  

Statens pensjonsfond utland 2019
Flyr Norwegian, dumper Ryanair: Avtroppende sjef for Oljefondet Yngve Slyngstad flyr, ifølge ham selv, vanligvis Norwegian. Ryanair, AKO Capitals nå kanskje største investering, skyr han tilsynelatende i aksjemarkedet. Foto: NTB scanpix

Åpenhet som kan bli problemet

Når dette Kapital er på gaten, har Hovedstyret i Norges Bank levert representantskapet i sentralbanken en redegjørelse over hvordan styret ser for seg at Tangen skal organisere forvaltningen av sin milliardformue. Slik at man unngår mistanker om at det ikke blir tykke nok kinesiske murer mellom forvaltningen av hans private formue og hans virke som NBIM-sjef.

Det har som nevnt vært mye fokus på mulighetene for hemmelighold. Men det som kan bli et mye mer reelt problem for Tangen, er at det er så såpass stor åpenhet rundt hva som er AKO Capitals største investeringer! Selv om Tangen ikke skal ha noe som helst med forvaltningen av AKO Capitals hedgefond å gjøre, så kan han som alle andre gå inn på SECs hjemmesider og se hva som var mange av AKO Capitals største investeringer sist kvartal. Og man kan bare se for seg avisoverskriftene dersom NBIM etter Tangens inntreden begynner å vekte seg kraftig opp i Ryanair.↔


Andre leser også: