Kapitalt

Industrien kan ikke sitte og vente på massemarkedet:

Vi må skape etterspørsel etter grønnere produkter

Egil Hogna, konserndirektør Hydro. Foto Hydro

Vi må tørre å utvikle grønnere produkter og løsninger selv om ikke markedet etterspør det ennå.  Der har de største selskapene et særskilt ansvar for å dra med seg resten av næringslivet, skriver Egil Hogna, konserndirektør Hydro

I siste utgave av Kapital (19/2019) kan vi lese at under halvparten av norske bedrifter har intensjon om å endre driften av bærekraftshensyn, ifølge en ny rapport. Bjørn Haugland, administrerende direktør i klimanettverket Skift, forteller at bedrifter lar være å satse grønt fordi man i mange tilfeller vil tape anbud, kunder og aksjonærer på å bruke kostbare klima- og miljøvennlige løsninger. I Hydro mener vi at vi kan ikke sitte og vente på at massemarkedet etterspør grønne fluktstoler. Vi må legge til rette for en slik etterspørsel gjennom både investeringer i teknologi som utvikler lavkarbon-produkter og gjennom å utdanne markedet og skape etterspørsel. Vi ser allerede nå at utviklingen er i ferd med å snu. Ambisiøse kunder og stadig flere investorer krever i større grad at vi kontinuerlig jobber for å bli mer bærekraftige og leverer produkter som enten direkte eller indirekte bidrar til lavere utslipp.

  Krevende å skape et marked

Etter vi begynte å kommunisere mer rundt grønnere produktmerker, som Hydro CIRCAL med 75% resirkulert aluminium og REDUXA som er lavkarbon primæraluminium, har vi sett en betydelig etterspørsel fra bygg- og anleggsbransjen både i Norge og internasjonalt, blant annet Økern Portal, et av de største utviklingsprosjektene i Norge. Dette er et resultat av investeringer i avansert sorteringsteknologi, fornybar energi, sertifisering av leverandørkjeden og en strategi om å lage produkter som markedet foreløpig ikke etterspurte.  

Å skape et marked er selvsagt krevende arbeid, både for små- og mellomstore bedrifter. Det betyr at vi og andre store industriaktører må gå foran og bidra til en etterspørsel etter slike produkter og øke bevisstheten rundt materialvalg. 

Det er fremdeles bare et begrenset utvalg kunder som velger å betale for grønnere produkter. Vi tror vi kommer til å se en utvikling fra kunder som har råd til å ta disse valgene til at stadig flere kunder krever at valgene er der. For vår del opplever vi at flere stiller høyere krav til sine materialer på bakgrunn av nye forskrifter og klassifiseringsprogrammer. Produktutviklingen vi har gjort i forkant har ført til at vi kan levere på dette allerede nå, fremfor å utvikle løsningene etter at kravene kommer. Her har mange bedrifter med sin kunnskap og erfaring muligheter til å ta grønnere valg allerede i dag som vil lønne seg, ofte raskere enn man tror. 

Les også

Skift – Næringslivets klimaledere:

Næringslivs­topper krever høyere klimaavgifter

Her er noen av de viktigste stegene vi fokuserer på rundt grønnere produktutvikling;  

 1. Reelle tiltak for lavere utslipp  

En av utfordringene er å sette bærekraftsmål som henger sammen med reelle tiltak. Det er ingen hemmelighet at vår industri er en del av problemet, og globalt står industriselskaper for omtrent 20 prosent av alle C02-utslipp. Men det gjør også at vi kan bidra med en viktig del av løsningen. Selv om aluminium er energiintensivt i produksjon, mener vi at økt bruk av aluminium i de rette produktene blir karbonpositivt i et livsløpsperspektiv, på grunn av både dets lave vekt og resirkuleringsmuligheter. 

2. Samarbeid på tvers

Vi jobber kontinuerlig med å redusere utslippene fra vår produksjon, samtidig som vi jobber med våre kunder for å bytte ut tyngre materialer med aluminium for å hjelpe dem med å redusere sine utslipp – ettersom lettere biler og tog slipper ut mindre C02.

  3. Tør å snakke om produktene 

Vi jobber kontinuerlig for å skape oppmerksomhet og arenaer for grønnere produkter, både hos myndigheter, kunder og leverandører. Det handler om at man må tørre å vise at man satser på produktutvikling og gå i dialog i markeder som foreløpig ikke har det høyt på agendaene. Det viser ofte at det ligger et behov og en etterspørsel der ute man kanskje ikke var klar over på forhånd.

 For å lykkes med dette i større grad enn i dag er vi avhengig av et lagarbeid. Samfunnet må sette rammene, men det er næringslivet som finner løsningene og gjennomfører dem. Vi kan gjøre mye, men norske myndigheter kan også gjøre mye ved i større grad stimulere kjøp av grønnere produkter og tjenester. Det skal for eksempel foretas store investeringer i infrastruktur, utstyr, bygg og anlegg som skal vare i mange tiår. Her bør offentlige innkjøp vise vei. ​Det vil også gjøre det lønnsomt å kommersialisere bærekraft – noe som igjen gir midler til å investere i nye teknologier som kan endre måten vi produserer og forbruker produkter på i fremtiden. 

Vi håper at flere norske bedrifter ser verdien i å utvikle grønnere produkter og integrere bærekraft med forretningsstrategien. Hva kan din bedrift gjøre å for å være forberedt når kundene, investorene og myndighetene går fra at grønnere løsninger er fint å ha til å kreve det?