Kapitalt

Små endringer kan skape store resultater

Arild Spandow, CEO i Amesto Group og Ariane Spandow ansvarlig for CSV (Corporate Social Value) i Amesto Group. Foto: Amesto

Friedmans teori om at “The business of business is business” holder ikke lenger mål i dagens situasjon med pandemi og den globale klimautviklingen, skriver Arild Spandow, CEO i Amesto Group og Ariane Spandow ansvarlig for CSV.

En lenge anerkjent økonomisk teori, lansert av Milton Friedman på 70-tallet, hevdet at “The business of business is business”. Hovedformålet og førsteprioritet for selskap var profitt for eiere, og som en naturlig konsekvens av dette skulle alt annet falle på plass. 

 Den akutte pandemisituasjonen vi er midt i nå, og den globale klimautviklingen, tilsier at denne teorien ikke lenger holder mål. Formålet med å drive virksomhet har endret seg betraktelig de siste årene, og vi må nå også inkludere sosiale og klimamessige mål som sentrale pilarer for enhver bedrift. Eksemplene på hvordan dette uttrykker seg er mange. Laurence D. Fink, som er gründer og leder av verdens største investeringsselskap BlackRock, skrev i sitt årlige brev til markedet i januar at de fremover vil ha bærekraft og miljø som sentrale beslutningsfaktorer for sine investeringer, og at de vil trekke seg ut av investeringer i virksomheter som ikke bidrar til dette, som for eksempel kull og olje. 

Premiere bærekraftige virksomheter

 Fra våre mer hjemlige trakter kan vi se på DNB, som fra 2020 vil premiere bærekraftige virksomheter med “grønne lån”. Disse vil være rimeligere enn lån til bedrifter som ikke bidrar positivt til klima og miljø. Flere av lånene deres er også knyttet opp mot bærekraftsmål, og kreditt utmåles basert på konkret oppnådde mål. 

 Med dagens situasjon som bakteppe ser vi at økonomisk teori bør omskrives. Bedrifter må og vil i langt større grad ha samfunnsansvar som en viktig forutsetning for sin eksistens. Å overlate ansvaret til klassisk økonomisk teori og politikere viser seg ikke å være nok for å oppnå de resultatene vi er nødt til å nå. Både bedrifter og vi, som enkeltindivider, må forstå at alle må trekke dette lasset sammen, skal vi lykkes med å skape nødvendige endringer.

Vi tror på sommerfugleffekten 

 Vi tror ikke dette behøver å være veldig vanskelig. Vi tror på sommerfugleffekten. Det tilsier at små endringer kan skape store resultater. Flere måneder før Korona-epidemien slo inn over oss, bestemte vi oss for å endre konsernets bonusmodeller. Nå er fokuset selvfølgelig på helt andre områder enn bonus, men prinsippet om å la de 3 P’ene (People, Planet, Profit) være våre bærebjelker, er om mulig bare ytterligere aktualisert.    

 I Amesto har vi tidligere målt våre konsernledere på økonomisk resultat. Punktum. Parallelt med dette har vi som familiebedrift snakket mye om sosial verdiskaping og jobbet aktivt med å finne vår plass i bærekraftsverdenen. For våre ledere og ansatte har det kunnet oppleves som et paradoks at mens vi snakker varmt om disse verdiene, har vi kun målt på profitt. Friedman versus Fink.  

Belønningssystem

 Vi ville lage et belønningssystem som samstemte med våre målsettinger. Vi ville bort fra ensidig fokus på økonomisk resultat og landet på å måle på 3 hoveddimensjoner – People, Planet, Profit, (trippel bunnlinje) hvor alle dimensjonene over tid vil bli vektet likt.  

 “People” måler vi ut fra interne månedlige medarbeiderundersøkelser (&Frankly) og kundeundersøkelser (Net Promoter Score, NPS), “Planet” måler vi ut fra strategi og oppnådde mål på konkrete sosiale og grønne verdiskapende prosjekter, “Profit” måler vi ut fra økonomisk resultat. 

 Det må oppnås et minimumsmål på alle P’ene for at bonus skal kunne oppnås. Dersom våre konsernledere leverer på økonomisk resultat, men er under “minimum” for enten People eller Planet, vil de ikke kvalifisere til bonus i det hele tatt. 

 Med det som skjer i verden nå, er det klart at næringslivet vil se helt annerledes ut om bare noen måneder. For vår del har vi fått ytterligere forsterket tro på at våre driftsmodeller må gjenspeile vårt verdigrunnlag – People, Planet, Profit – i alle deler av virksomheten.