Kapitalt

LinkedIn i 2019:

Enormt potensial for de som griper muligheten

LinkedIn CEO Jeff Weiner. Foto: NTB scanpix/AP/Marcio Jose Sanchez Ap

​​​​​​​LinkedIn passerer 600 millioner brukere i 2019. Det byr på gode muligheter for ledere med en strategisk tilnærming til nettverksbygging, skriver LinkedIn-ekspert Christoffer Bertilsson.

De seneste årene har LinkedIn vokst frem som verdens største og viktigste plattform for nettverksbygging. Stadig flere av oss bruker LinkedIn for å utvide vårt profesjonelle nettverk, bygge nye relasjoner og dele interessant innhold.

Sistnevnte vil i 2019 være et sentralt satsningsområde for den populære plattformen. Videoer, artikler, guider, white papers og annet innhold som engasjerer og oppfordrer til diskusjon skal løftes opp og frem. Ved å dele riktig innhold kan vi dra nytte av en enorm organisk rekkevidde, som i tillegg er helt gratis.

Riktignok er det ett viktig kriterium som må oppfylles for at godt innhold skal nå ut til de store masser: Det må publiseres direkte i LinkedIns plattform.

Tidligere har normen vært å dele lenker til videoer, artikler og annet innhold publisert på eksterne nettsider, men i 2019 vil LinkedIns algoritmer i enda større grad prioritere og promotere innhold som plantes direkte inn i plattformens eget digitale økosystem.

LinkedIn-ekspert Christoffer Bertilsson

Vi må tenke annerledes

LinkedIns nye satsning tvinger oss til å tenke annerledes om salg og markedsføring. Det at vi nå skal produsere og publisere innhold direkte i plattformen, fremfor å lokke potensielle kunder og samarbeidspartnere inn på våre egne nettsteder, er i seg selv et mentalt skifte – men tiden er også moden for et nytt blikk på hva slags type innhold vi deler.

Video er fremdeles et svært effektivt virkemiddel, og bør utgjøre en betydelig del av innholdet du deler. Samtidig ser vi at rene tekstinnlegg favoriseres av LinkedIns algoritmer, og derfor gir oss større rekkevidde i nettverket vårt.

Det geniale med LinkedIn er at en bloggartikkel på 600 ord kan deles opp i flere kortere statusoppdateringer. På denne måten kan vi skape mer engasjement, oppfordre til diskusjon i flere instanser og nå ut til et langt større publikum med hele eller deler av artikkelen.

Noe som for mange er overraskende, er at slike tekstinnlegg også har en større rekkevidde enn innlegg som inneholder både tekst og bilde – hvilket er i motstrid til alle prinsipper vi tidligere har lært om markedsføring i sosiale medier.

Det betyr derimot ikke at bilder har utspilt sin rolle. Gode bilder er et ypperlig virkemiddel for å promotere selskapets verdier, gi kunder et innblikk i arbeidshverdagen og fremheve ansattes prestasjoner. Det handler om å finne den rette balansen, og vurdere innholdet du publiserer ut ifra dine tydelige mål og ambisjoner.

Ekte personligheter

En stor feil altfor mange selskaper gjør, er å nærmest utelukkende publisere innhold som promoterer deres produkter og tjenester. LinkedIn er ikke en plattform ment for proaktivt salg, lokketilbud og rabatter. Tvert imot representerer dette lille økosystemet de senere årenes markante skifte i måten vi handler på, og nøkkelbegrepene her er transparens, relasjonsbygging og langsiktig samarbeid.

            Vi ønsker ikke å bruke tiden vår på å lese innlegg som inneholder et selskaps egne, velvalgte ord om deres fantastiske løsninger. Vi vil i stedet vite hva selskapet står for, hva deres verdier er, hvordan kulturen er og ikke minst: Hvem er menneskene som jobber der?

Vi vil se og kommunisere med ekte personligheter, og LinkedIn har derfor blitt en næringsrik grobunn for individuelle influencere og tankeledere. Dette er ambisiøse og engasjerte mennesker med et sterkt personlig brand og en tydelig stemme. Disse tankelederne deler personlig innhold i en profesjonell setting, og fremmer både seg selv og sitt selskap ved å ta en sentral posisjon i diskusjoner om relevante temaer innen sin bransje.

Tankeledernes tidsalder

Vi flokker fremdeles til LinkedIn. I løpet av 2019 passerer nettverket 600 millioner brukere, og om lag halvparten regnes å være aktive. Med en strategisk tilnærming til nettverksbygging er potensialet på plattformen enormt. Likevel ser vi at færre enn fem millioner brukere (mindre enn én prosent) faktisk publiserer innhold som tar opp plass.

Dette gir norske selskaper gode muligheter til å produsere og dele engasjerende innhold, utvikle tankeledere, knytte nye relasjoner og ta en sentral posisjon i sitt marked. Det sies at det tar om lag to år for en tankeleder å bygge opp et godt personlig brand, men i Skandinavia er situasjonen litt annerledes. På grunn av den unormalt lave konkurransen har vi sett flere eksempler på skandinaviske tankeledere som kaprer ledende posisjoner betydelig raskere.

Den store utfordringen for selskaper som ønsker å ta disse posisjonene, er å finne de rette personene til å ta på seg rollen som tankeleder. Ofte vendes blikket mot personer i ledelsen, men erfaring tilsier at en persons stilling og status i selskapet har mindre betydning. En innflytelsesrik tankeleder kan like fullt være en salgskonsulent som en daglig leder, det viktigste er at personen har et genuint engasjement for rollen.

Profesjonelle profiler

Avslutningsvis vil jeg påpeke et siste viktig poeng: Sørg for at alle selskapets ansatte har oppdaterte og profesjonelle LinkedIn-profiler. Aktive brukere sjekker inn ofte, og vil sannsynligvis forsøke å få et helhetlig inntrykk av selskapet. Det hjelper lite om tankeledere i virksomheten gjør alt riktig, dersom majoriteten av de ansatte har tomme profilbilder, manglende kontaktinformasjon og tilnærmet lik null aktivitet.

Jeg anbefaler derfor alle selskaper å spesifisere retningslinjer, og sette en viss standard for hvordan ansattes LinkedIn-profiler skal fremstå.

Lykke til med LinkedIn-satsningen i 2019!