Kapitalt

Likestilling er en strategisk beslutning

Det handler om å være smart - ikke snill

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International

Reell likestilling er avgjørende for at næringslivet lykkes, skriver Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International

«If only dudes are developing software, they are solving problems only dudes have.” Sabrina Geremia, Google Canada

Sabrina Geremia, sjef i Google Canada, har sagt det klart og tydelig: «If only dudes are developing software, they are solving problems only dudes have.”  Hun har åpenbart rett, og det er egentlig innlysende. Likevel har vi i næringslivet et godt stykke å gå. Det gjelder også oss i Yara.

I Yara går vi på jobb hver dag for å oppfylle vår misjon om å gi mat til verden på en ansvarlig måte og beskytte planeten. Det er et hårete mål, og uoppnåelig uten å bygge på hele den kollektive kunnskapen vi har opparbeidet gjennom mer enn 100 år, i alle deler av verden. Vi har knyttet vår virksomhet opp mot FNs bærekraftsmål. Av de 17 målene handler det femte målet om likestilling. I mine øyne er dette så fundamentalt at det er avgjørende for å nå alle de andre 16 målene. Svært mange av våre kunder i ulike deler av verden er kvinnelige bønder, og vi vet hvilken avgjørende rolle de spiller, ikke bare for matproduksjonen, men også det å bidra til sårt tiltrengt økonomisk vekst og utvikling.

Av de 17 målene handler det femte målet om likestilling Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International

Handler om å være smart

Likestilling handler ikke om å være snill – det handler om å være smart. Kunnskap gir konkurransefortrinn som er avgjørende i et næringsliv som blir mer konkurranseutsatt, og der utviklingen går raskere og problemstillingene blir mer komplekse. Uten kjønnsbalanse blant medarbeiderne går vi glipp av kunnskap og mangfold som er helt avgjørende for å lykkes.

Likestilling handler ikke bare om rettigheter og lik lønn for likt arbeid, som er en selvfølge. Den amerikanske juristen, aktivisten og entreprenøren Vernā Myers har sagt at «mangfold er å bli invitert til festen. Inkludering er å bli bedt opp til dans». Reelt mangfold handler med andre ord om inkludering på et helt annet nivå enn rene formaliteter. Det handler om å bygge en kultur som ikke bare omfavner ulikheter, men som dyrker dem.  

Få kvinnelige ledere

Vi har fortsatt en vei å gå i næringslivet for å lykkes med likestilling. I Yaras konsernledelse er sentrale ansvarsområder som produksjon, jus, HR og kommunikasjon ledet av kvinner. Likevel har vi for få kvinnelige ansatte, og for få kvinnelige ledere. Dette er vi klar over, og vi jobber aktivt med å endre oss. Det vil gjøre oss til et bedre selskap.

Det er rett og slett en strategisk beslutning.