Kapital

Oppstartsåret har vært fantastisk, sier administrerende direktør Jan Christian Ellefsen i oljeselskapet Pandion Energy.

For halvannet år siden eksisterte ikke Pandion Energy. I dag sitter det 17 personer på Lysaker som i rekordfart har etablert et fullverdig lete- og produksjonsselskap med 89 millioner fat i reserver og ressurser.

Pandion Energy representerer den nye generasjonen av oljeselskaper som har inntatt norsk sokkel. Siden 2013 har rundt 15 små og mellomstore oljeselskaper poppet opp, hvorav svært mange er finansiert med kapital fra private equity (PE)-selskaper.

I døren møter PE-kapitalen mange aktører på vei ut. De tre siste årene har 25 oljeselskaper forsvunnet fra norsk sokkel, viser tall fra det uavhengige analyseselskapet Wittemann E&P Consulting. Riktignok er det flere av disse små selskaper som har kastet inn håndkleet før de kom ordentlig i gang, men listen over frafallet inkluderer også flere store og mellomstore selskaper. Nesten samtlige av de europeiske energiselskapene som kom i flokk til norsk sokkel på begynnelsen av 2000-tallet, har forlatt Nordsjøen. I tillegg nedskalerer flere store internasjonale oljegiganter den norske virksomheten.

Nyetablerte oljeselskaper som jakter muligheter på norsk sokkel:

 

Mime Petroleum

Tidligere Aker Maritime-sjef Sverre Skogen har fått med seg to store private equity- aktører på satsingen Mime Petroleum. Skogen startet Mime Petroleum sammen med Blue Water Energy i fjor vår. Deretter har også Blackstone Energy Partners kjøpt seg inn. De to fondene har forpliktet seg til en egenkapitalinvestering på en milliard dollar, tilsvarende nå 7,75 milliarder kroner. Strategien er å kjøpe seg inn i eksisterende produksjon på norsk sokkel. Målet er å få mer ut av feltene enn andre klarer, og forlenge levetiden til feltene.

Edge Petroleum
Edge Petroleums strategi er å etablere en portefølje av olje- og gassfelt i utbyggingsfasen, som så skal understøttes av produksjon og feltnær leting. Edge Petroleum ledes av oljeveteranene Bjørn Inge Tønnessen og Walter Sognnes. Sistnevnte var en av grunnleggerne av Revus Energy i 2003, og Tønnessen og Sognnes var begge to av grunnleggerne av Spike Exploration i 2012, et selskap som nå er en del av HitecVisions Point Resources. Edge er finansiert av det store, amerikanske investeringsselskapet Elliot Management, som har kommittert seg for 500 millioner dollar, tilsvarende 3,9 milliarder kroner i egenkapitalinvesteringer. Edge har kontorer både i Stavanger og Oslo. 

Point Resources
Point Resources ble etablert i januar 2016 gjennom en sammenslåing av oljeselskapene Spike Exploration, Core Energy og Pure E&P (tidligere Rocksource). Alle var eid av fondene til det norske private equity-selskapet HitecVision. I mars 2017 overtok så Point Resources Exxon Mobiles operasjoner på norsk sokkel. Målsetningen for Point Resources er være et ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel. Selskapet har for tiden ca. 55 lisenser, med en gjennomsnittlig netto dagsproduksjon på rundt 47.000 fat oljeekvivalenter. Inge K. Hansen er styreleder, mens også HitecVisions toppsjef Ole Ertvaag sitter i styret. Selskapets adm. direktør er Morten Mauritzen, som har over 35 års erfaring fra olje- og gassindustrien, blant annet som toppleder for Exxon Mobils selskaper i Norge. Point Resources har ca. 400 ansatte.

Tyr Exploration
Tyr er et rent leteselskap, startet i 2016, som satser på Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet ledes av to tidligere konsulenter fra konsulentselskapet Exploro, Tomas Kjennerud og Harald Østby. Tyr holder til i Trondheim, med et avdelingskontor i Oslo. Selskapet ble i slutten av januar i år prekvalifisert for sokkelen. Det vil si at selskapet dokumenterte kompetanse og kapasitet innen HMS, på styringssystemer og at det har tilstrekkelig finansiell styrke. På lang sikt skal målet for Tyr Exploration være å søke operatørskap og være operatør i letefasen.


 M Vest Energy
M Vest Energy AS ble etablert i 2015. Året etter, i mars 2016, kjøpte ledelsen i selskapet sammen med investorene Trond Mohn og Lars Moldestad innholdet i Atlantic Petroleum Norge. Selskapet ble så prekvalifisert som rettighetshaver i desember 2016. Målet er å få inntekter fra produksjon, som så skal brukes på leting og utvikling. Selskapet har eierandeler i fem lisenser. Selskapet ledes av Jonny Hesthammer, som opprinnelig etablerte selskapet i 2011, da det het Emergy Exploration.

Okea
Okea ble etablert i 2015 som et utviklings- og produksjonsselskap. Okea er nå operatør på Grevling-feltet, og har eierandeler i Yme- og det store Ivar Aasen-feltet. Okea solgte nylig noe av sin eierandel på Grevling til en annen nykommer på norsk sokkel, Chrysaor. Okea fikk inn 1,7 milliarder kroner fra Seacrest Capital Group i oppstarten i 2015. En pengejakt i fjor for å kjøpe 15 prosent av Gina Krog-feltet fra franske Total gikk derimot ikke like bra.


Neptune Energy
Neptune Energy ble etablert i 2015 av den tidligere Centrica-sjefen Sam Laidlaw med finansiell backing fra de to store PE-selskapene CVC Capital og The Carlyle Group. Nylig kjøpte Neptune Energy det franske oljeselskapet Engie for 3,6 milliarder dollar, noe som sikret selskapet en stor posisjon på norsk sokkel. Selskapet er blant annet operatør for Cygnus-feltet i Storbritannia og Gjøa i Norge. På norsk sokkel er Neptune nå også en stor eier i feltene Gudrun, Njord og Snøhvit.  

Wellesley Petroleum
Wellesley Petroleum er finansiert av Blue Water Energy, som i Norge også har satset på Mime Petroleum. Selskapet startet opp i 2015 og ledes av Kari Langvik Østhus. Selskapet er kvalifisert som operatør og boret i 3. kvartal i fjor sin første letebrønn.

CapeOmega
Dette er nok et HitecVision-finansiert selskap. Her er forretningsideen å få ut det fulle potensialet av modne felt gjennom bruk av ulik teknologi. Selskapet skal også investere i infrastruktur for transport av olje og gass til markedene i Europa. CapeOmega har både kjøpt seg inn i Gassled og kjøpt hele Polarled-røret i Nordsjøen. 

Enes død – andres brød

En gjennomgang av noen av de største transaksjonene i 2017 gir en pekepinn på hva som foregår:

  • Den amerikanske oljegiganten Exxon solgte alle sine operatørfelt på norsk sokkel til Point Resources som er finansiert av det norske PE-selskapet Hitec Vision.
  • Det nederlandske oljeselskapet Shell solgte en stor andel felt på britisk sokkel til det britiske oljeselskapet Chrysaor, som har PE-fondet EIG Partners i ryggen. Shell vil også selge Draugen- og Gjøa-feltet på norsk sokkel.
  • Det amerikanske oljeselskapet Hess, som har vært på norsk sokkel siden 1965, solgte hele den norske virksomheten til Aker BP.
  • Det franske oljeselskapet Engie solgte hele sin globale virksomhet, inkludert en stor andel på norsk sokkel, til det britiske oljeselskapet Neptune Energy som blant annet er finansiert av et av verdens største PE-selskaper, CVC Capital Partners.

Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn